<< Vorige - Volgende >>


JBL PhosEX ULTRA


340 gram, 200 liter

Artikelcode: 996254100JBL PhosEX ULTRA
Filtermassa voor het verwijderen van fosfaten

  • Een fosfaatgehalte hoger dan 0,25 mg/l in zoetwater en 0,1 mg/l in zeewater zal tot algenproblemen leiden. 
  • 340 gr Phosex ULTRA bindt 18000 mg fosfaat op een duurzame manier. 
  • Effect al meetbaar na 24 uur. 
  • Voor zoet- en zeewateraquaria. 
  • Bestaat uit een onoplosbare ijzerverbinding die geen gifstoffen aan het aquariumwater afgeeft. 

Waarom zijn fosforverbindingen niet gewenst in aquariums?
In natuurlijke wateren is er gebrek aan fosfor (resp. fosfaat), een belangrijke voedingsstof voor planten (0,001 - 0,01 mg/l). Gedurende de lange evolutie hebben planten zich aan deze situatie aangepast en hebben daarom maar weinig fosfor nodig om te kunnen groeien. Een sterke verhoging van het gehalte aan fosforverbindingen - in aquariums kan het stijgen tot meer dan het 100- tot 1000-voudige van de waarde die in de natuur wordt gemeten - leidt tot een explosieachtige vermeerdering van de ongewenste algen. Door het fosfaatgehalte van het water regelmatig met de JBL Fosfaat Test Set PO4 te controleren en op tijd JBL PhosEx ultra toe te passen, kan dit gevaar worden vermeden. In zoetwateraquariums is maximaal 0,5 mg/l aanvaardbaar, in zeewateraquariums moet men streven naar een waarde van niet meer dan 0,1 mg/l.

Hoe komen de fosforverbindingen in het aquarium?
Naast calcium is fosfor het belangrijkste bestanddeel van het skelet van vissen. Maar ook in een aantal stofwisselings-processen, enzymen en andere elementaire actieve stoffen, zowel als voor de werking van de spieren, speelt fosfor een belangrijke rol. De vissen moeten via het voedsel in hun behoefte aan fosfor voorzien. Levend- en diepvriesvoedsel bevat het benodigde gehalte aan fosforverbindingen op natuurlijke wijze. Bij industrieel geproduceerd visvoer, bv. het NOVO-assortiment van JBL, wordt de benodigde hoeveelheid fosfor door het gebruik van speciaal hiervoor uitgezochte grondstoffen gegarandeerd. Voor een deel worden de met het voedsel opgenomen fosfor-verbindingen met de uitwerpselen uitgescheiden, waardoor het fosfaatgehalte van het aquariumwater stijgt. Eveneens kunnen ongeschikte verzorgingsproducten tot aanzienlijke hoeveelheden fosfaat in het water leiden.

Hoelang blijft JBL PhosEx ultra werkzaam?
Hierover kunnen geen algemene gegevens worden verstrekt. Na hoeveel tijd het bindingsvermogen van JBL PhosEx ultra is opgebruikt, hangt van de hoeveelheid fosforverbindingen in het aquarium af, en dit is afhankelijk van vele factoren: jonge, nog groeiende vissen scheiden procentueel minder fosfor uit dan volwassen vissen. Grote vispopulaties veroorzaken meer fosforverbindingen in het water dan kleine. In aquariums met dichte, goed groeiende planten wordt meer fosfor verbruikt dan in aquariums zonder of met langzaam groeiende planten. Als vuistregel kan men van het volgende uitgaan: In een 200 I aquarium dat met 1 cm vis per liter water is bezet en niet overvloedig met voer wordt belast, blijft een volledig pak (340 g) JBL PhosEx ultra ca. 5-6 maanden werkzaam. Dit moet echter regelmatig met behulp van de JBL fosfaat test set PO4 worden gecontroleerd.

Hoe kan een ongeremde toename van het fosforgehalte in aquariums worden voorkomen?
Aangezien het voer van siervissen, zoals eerder vermeld, als hoofdbron van de fosfor in het aquariumwater moet worden beschouwd, is het voeren van de vissen met de juiste hoeveelheid speciaal op de vissoort afgestemd voedsel de beste manier om resten voer in het water en daarmee een onnodige verhoging van het fosforgehalte te vermijden. Hoe u uw vissen doelgericht en op de vissoort afgestemd kunt voeren, staat in de JBL-brochure "Wat - Hoe - Waarom", deel 3, die de vakhandel beschikbaar heeft of gratis bij JBL besteld kan worden.
Door op de verkeerde manier ontdooid diepvriesvoedsel kan een ware golf van fosforverbindingen in het aquarium terecht komen. Als u de vissen diepvriesvoer wilt geven, gaat u daarom het beste als volgt te werk: De benodigde hoeveelheid voer in een kom met een beetje water erin laten ontdooien. Als het voer is ontdooid, de hele inhoud van de kom door een artemiazeef gieten (in de vakhandel verkrijgbaar), om de voedselorganismen van het nu sterk fosfaathoudende water te scheiden. Daarna de organismen d.m.v. JBL Atvitol met vitaminen verrijken en op de gebruikelijke manier aan de vissen geven. Denkt u ook eens aan het fosfaatgehalte van uw leidingwater, de verzorgingsproducten, die u gebruikt om het aquarium schoon te hou-den, en aan de stoffen die u aan het bodemsubstraat toevoegt! Fosfaathoudende producten horen niet in een aquarium thuis, daar de vissen zelf al meer dan genoeg fosfaat produceren. Alle verzorgingsproducten van JBL zijn fosfaatvrij.

Toepassing:
Voor het eerste gebruik het zakje met JBL PhosEx ultra even onder de kraan afspoelen om eventuele stofdeeltjes, die tijdens het vervoer enz. nooit helemaal te vermijden zijn, te verwijderen. Leg vervolgens het zakje met JBL PhosEx ultra tussen het filtermateriaal van uw aquariumfilter. Er moet daarbij vooral op gelet worden dat zowel voor als achter de JBL PhosEx ultra minstens een 3 tot 4 cm dikke laag filterwatten (JBL Symec) wordt aangebracht. Hierdoor wordt de JBL PhosEx ultra zelf tegen onnodig vervuilen beschermd en wordt gewaarborgd dat daarin eventueel nog aanwezige stofdeeltjes niet in het aquaium komen. Fosfaatgehalten van 10 mg/l worden snel gereduceerd tot minder dan 1 mg/l. Zodra u merkt dat het fosfaatgehalte begint te stijgen, is het tijd om het zakje met JBL PhosEx ultra te vernieuwen.

Aanwijzing:
Om zijn optimale werking te kunnen ontplooien heeft JBL PhosEx ultra een zo langzaam mogelijke waterdoorstroming in de filter nodig. Dit kan als volgt worden bereikt: Bij de in de handel verkrijgbare motorbuitenfilters (JBL Cristal Profi, enz.) kan men de doorstroming aan de drukkant (d.w.z aan de uitloopkant) door een afsluitkraan tot ca. 50 % reduceren. Aanmerkelijk betere resultaten bereikt men echter bij gebruik van JBL PhosEx ultra in een biologische langzaam werkende filter of in een weede filterbak, die slechts met ca. 10 % van de doorstromingshoeveelheid van de hoofdfilter in de bypass wordt doorstroomd. Bij niet gereduceerde doorstroming moet met een langzamere fosfaatverwijdering rekening worden gehouden. PhosEx ultra kan in het begin een lichte verhoging van de carbonaathardheid en de pH veroorzaken. Daarom in bijzonder zacht water en bij een pH van minder dan 7 voorzichtig toepassen.
11.00  Euro 7.15
Voorraad: 1


Aantal